Bibliografia

 1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1999
 2. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002
 3. Drucker P., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008
 4. Duchniewicz S. (red.), Dźwignia Archimedesa czyli metody i techniki zarządzania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004
 5. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Część I – Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2007, s. 31.
 6. Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 8. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej; paradygmaty, filozofia, dylematy, PWN, Warszawa 1999
 9. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE Wrocław 2001
 10. Oleksyn T., Sztuka kierowania, WSZiP im. B. Jasińskiego, Warszawa 2001
 11. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005
 12. Rogowski A., Realizacja funkcji zarządzania w praktyce, [w:] Roczniki WABiA w Łodzi, Nr 2/2006
 13. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998
 14. Strzelecki T.J., Organizacja pracy, Oficyna Wydawnicza Politechnik Warszawskiej, Warszawa 1995
 15. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003
 16. Waters D., Zarządzanie Operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001

Dodaj komentarz